PM - Phạm vi công việc

SYPM thay mặt khách hàng thực hiện các dịch vụ quản lý trong suốt thời gian phát triển dự án với công nghệ tiên tiến, chuyên nghiệp. Các dịch vụ này bao gồm lập kế hoạch, nghiên cứu khả thi, chọn lựa nhà thiết kế, quản lý thiết kế, chi phí, lịch trình, thu mua, lựa chọn nhà thầu, xây dựng và bảo trì. 

SYPM cung cấp các dịch vụ nổi trội này cho dự án nhằm giúp khách hàng tối đa hóa lợi nhuận và củng cố thành công cho dự án bằng việc cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt nhất và trong phạm vi ngân sách của khách hàng. 

 

SYPM