PM - Quy trình làm việc

SYPM

01

Đánh giá bối cảnh thị trường

 • Tầm nhìn & định vị dự án
 • Tính cạnh tranh

02

Đánh giá tình hình của dân số và chi tiêu của thị trường

 • Khách hàng mục tiêu
 • Ngân sách tối đa, nắm bắt và xác định khách hàng
 • Lên kế hoạch phân bổ không gian

03

Chiến lược phát triển

 • Định vị dự án
 • Điểm khác biệt
 • Phân bổ chương trình
 • Phân bố dự án

04

Chiến lược phát triển

 • Giả thiết tài chính
 • Dòng tiền của dự án

05

Thiết kế kiến trúc

 • Quy hoạch đô thị tổng thể
 • Ý tưởng thiết kế

06

Quản lý thi công

 • Kế hoạch thi công
 • Chi phí xây dựng & quản lý công trình

07

Chiến lược tiếp thị

 • Điểm lợi bán hàng độc nhất
 • Chương trình và chiến lược tiếp thị
 • Khuyến mãi

08

Tổ chức và quản lý

 • Quản lý dự án
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý điều hành