PM - Năng lực cạnh tranh

SYPM

Kế hoạch kinh doanh

Cung cấp kế hoạch kinh doanh khả dụng nhất bởi đội ngũ làm việc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm có hồ sơ theo dõi nhiều dự án thành công trong hơn 10 năm tại Hàn Quốc, hơn 8 năm tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác.

Quản lý chi phí

Đưa ra cơ cấu chi phí hiệu quả nhất cho từng dự án thông qua việc tối ưu hóa hiệu quả từ việc sở hữu ý tưởng thiết kế và đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp; quản lý và cung cấp các vật liệu và thiết bị phù hợp trong quá trình BOQ và CM nhằm đảm bảo chi phí xây dựng thấp nhất.

Chất lượng

Cung cấp các dịch vụ cao cấp tiêu chuẩn quốc tế cho thiết kế, xây dựng và vận hành thông qua bộ phận quản lý dự án chuyên biệt dưới sự giám sát từ các chuyên gia Hàn Quốc.

Đúng tiến độ

Hoàn thiện dự án đúng hạn thông qua hệ thống quản lý lịch trình tối ưu, có thể đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong quá trình xây dựng bằng giải pháp tốt nhất và tức thời.

Giải pháp toàn diện

Cung cấp các giải pháp toàn diện từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối của dự án bằng cách phối hợp chặt chẽ với tất cả các đối tác có liên quan như bộ phận thi công và quản lý rủi ro nhằm phát hiện được những rủi ro đột xuất, không mong muốn bằng hệ thống quản lý chi tiết và chặt chẽ.