SYPM

Từ mối quan hệ với các đối tác hàng đầu trên thế giới về kỹ thuật, xây dựng và quản lý dự án, SHIN YEONG đã phát triển thành một trong những công ty đi đầu tại Hàn Quốc về PM/CM.

Trên thế giới, SHIN YEONG được biết đến là công ty quản lý dự án chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn PM/CM.